Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tidsfaktorns betydelse vid räddningstjänstens insatser : En samhällsekonomisk bedömning
Författare
Juås Birgitta
Utgivare
Högskolan i Karlstad
Utgivningsår
1995
Samhällets kostnad för att förlänga insatstiderna vid räddningstjänstinsatser beräknas i denna rapport. Ur innehållet: Terrängbränder Farligt gods- och oljeskadeolyckor Flygolyckor Tågolyckor Drunkningsolyckor Övriga olyckor Vägtrafikolyckor Bränder i byggnader 
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Forskningsrapport / Högskolan i Karlstad Samhällsvetenskap
Fler titlar av Juås Birgitta