Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rapport hälso- och sjukvård : internationella insatser
Författare
Andersson Monica, Johansson Inge
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1995
SRV har fått i uppdrag att upprätthålla beredskap för att snabbt kunna sända en svensk styrka utomlands till ett katastrofdrabbat område. I styrkan ingår sjukvårdspersonal och deras primära uppgift är att ansvara för teamets hälso- och sjukvård. Enligt lagen om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal är SRV sjukvårdspersonal att anse som hälso- och sjukvårdspersonal på vilken ställs särskilda krav i dess medicinska verksamhet. Sjukvårdspersonalen skall på ett effektivt och professionellt sätt fungera som en kvalificerad företagshälsovård och klara akuta situationer som kan innebära att man måste vidta livsuppehållande åtgärder. Syftet med rapporten är att redovisa sjukvårdspersonalens samlade erfarenheter efter avslutade insatser med Support Team i Afrika, föreslå förändringar som ökar säkerheten för teamdeltagarna med utgångspunkt från följande områden: