Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hydraulvätskor : Antändningsförsök av mineraloljor med varierande antändningskällor
Författare
Persson Henry
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1983
Rapporten redovisar försök med fyra olika hydrauloljors brännbarhet, baserad på mätning av effektutveckling, strålning samt rök och giftig gasalstring. Hydraulvätskorna som användes var: mineralolja, organisk ester, vatten i olja emulsion och polyglykoler i vattenlösning. Hydraulvätska av mineraloljetyp kan vid ett sprayformat läckage antändas av mycket små antändningskällor (cigarettändare, gassvets, punktsvets etc). Förbränningseffektiviteten påverkas inte av tändkällans storlek. För att branden skall fortgå krävs endast någon form av liten pilotlåga, t ex en antänd papperstuss eller trasselsudd. Dålig passform mellan plåtdetaljer vid punktsvetsning ökar risken för antändning. Den ljusbåge som mycket kortvarigt kan uppstå är tillräcklig för att antända en mineraloljespray. En åtgärd för att minska risken för brand är att hålla rent runt svetsplatserna samt att justera svetsarna så att svetssprutet minimeras.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Persson Henry