Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Strålrör : Studie av provningsmetoder
Författare
Persson Henry
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1982
Rapporten redovisar resultaten från provningar av effektiviteten hos olika strålrör vid sluten och spridd stråle. Provmetoderna som använts har närmare beskrivits i SP-RAPP 1978:2 resp 1978:2 annex 1.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Persson Henry