Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gasolyckan i Karlskoga : En studie om hur Radio Örebro informerade allmänheten
Författare
Olsson Anders, Edwall Anders
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
1985-03
Gasolyckan i Karlskoga (Bofors) den 10 januari 1985, när en stor mängd oleumgas vällde ut över samhället har studerats av olika institutioner, såsom FOA, dåvarande Cfs och SR. Dåvarande Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, som nu heter Styrelsen för psykologiskt försvar SPF lät även göra en utredning om hur informationen fungerade under gasolyckan, särskilt den från Radio Örebro. Resultatet beskriver en viktig del av händelseförloppet och kommenterar detta, och är av värde för bedömning av hur man skall planera för information vid fredsolyckor samt i kriser och i krig. Vissa av de aktualiserade frågeställningarna är dessutom av principiellt intresse.