Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rasförloppsstudie Värtan : Sprängningsrivning
Författare
Dellgar U, Westling I
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1990-06-29
Studie av rasförlopp och raslaster vid rivningssprängning av en silobyggnad.Bygganden var en väl sammanhållen armerad betongkonstruktion. Förloppet höghastighetsfilmades och analyserades. Avsikten med analysen var att i full skala registrera vilken energi hela konstruktionen absorberade vid en kollaps.