Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rasförloppsstudie i Malmberget : fallförsök
Författare
Westling I, Dellgar U
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1990-06-29
Rasförloppsstudier har utförts på två bostadshus i Malmberget. Husen var byggda i två våningar samt källare och stommarna bestod av plastgjutna betongplattor på bärande ytter- och innerväggar. De bärande väggarna i våningarna bestod av murad lättbetong och i källarna av plastgjuten betong. Betongelement släpptes på bjälklagen för att simulera att bjälklagsdelar från ett byggnadsras föll på underliggande bjälklag. Alla försöken filmades med höghastighetskameror. Studierna genomfördes för att öka kunskaperna kring byggnaders beteende vid överpåverkan, främst till följd av vapenverkan och för att ge underlag till bestämmelser för skyddsrum vad avser raslast.