Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i solcellsanläggning på industribyggnad Haninge 2024
Författare
Johnsson Ebba
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2024-05-29
Brand i solcellsanläggning på taket till en industribyggnad. Okänt i vilken komponent som branden startade. Räddningstjänsten hade kunskap om solcellsanläggningar och snabb tillgänglighet till taket gjorde att skadorna kunde begränsas. Räddningstjänsten saknade befintliga rutiner om bränder i solcellsanläggningar. För att kunna skapa egna rutiner tar utredningen upp MSB:s vägledning om operativ metodik vid insatser där det finns solcellsanläggningar.