Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand på balkong Täby 2022
Författare
Bäcklund Johan
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2022-09-07
Brand på balkong som troligen har startat i en förvaringslåda av plast. Det var relativt liten brandbelastning på balkongen vilket gjorde att branden inte spred sig in i lägenheten. Det byggnadstekniska brandskyddet har fungerat som det ska.