Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lägenhetsbrand Aneby 2023
Författare
Karlsson Åsa, Linnå Erik
Utgivare
Räddningstjänsten Aneby
Utgivningsår
0
Lägenhetsbrand med befarad spridning i konstruktionen. Vid friläggning konstaterades att brand inte spridit sig nämnvärt i konstruktionen. Översiklig beskrivning av räddningsinsatsen. POSOM-grupp aktiverades.