Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Framtida brandrisk : förändringar i perioder av hög brandrisk enligt FWI-modellen
Författare
Berg Peter, Bozhinova Denica, Yang Wei, Böhlin Johan, Gustafsson David, Jansson Anna, Schützer Sara, Klehmet Katharina, Landelius Tomas, Schimanke Semjon
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
SMHI har på uppdrag av MSB utfört en studie av framtida förändringar i brandrisk i skog och mark enligt FWI modellen, med fokus på högriskperioder. Studien bygger på de senaste metoduppdateringarna och dataunderlag som tagits fram i samband med arbete med SMHIs klimatscenariotjänst och följer därmed state-of-the-art inom klimatanalyser.