Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Metodutveckling och analyser av klimatscenarier enligt FWI-modellen för framtida brandrisk i vegetation
Författare
Berg Peter, Bosshard Thomas, Yang Wei
Utgivare
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Utgivningsår
2017
Förändringar i skogsbrandrisk under framtida klimatscenarier har studerats med hjälp av FWI-modellen, på uppdrag från MSB. Rapporten är en kompletterande studie till rapporten ”Framtida perioder med hög risk för skogsbrand enligt HBV-modellen och RCP-scenarier” (Sjökvist m.fl., 2016). För klimatstudier är FWI-modellen är mer komplicerad än HBV-Skogsbrand på grund av att den använder fler ingående parametrar, vardera med olika känslighet för systematiska avvikelser (bias) i klimatmodellen jämfört med observationer. I en förstudie (Berg m.fl., 2016) konstaterades en hög känslighet för relativ luftfuktighet, och en metod för att utföra en robust klimatstudie föreslogs.