Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Villabrand med solcellsanläggning Tyresö 2023
Författare
Johnsson Ebba
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2024-02-12
Brand i villa med solceller på taket. Branden startade i olja på spisen. Det var många osäkra faktorer vid insatsen på grund av solcellsanläggningen. Det var svårt att göra håltagning och det fanns oklarhet kring bärigheten på taket på grund av solcellerna samt kring eldragningen i huset. Det genomfördes endast begränsad restvärderäddning. Villan fick brinna ner.