Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Från frontlinjen : lärdomar om sjukhusutrymning ur personalens perspektiv
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
En välfungerande sjukhusverksamhet är avgörande för samhällets resiliens. Trots detta är riktlinjerna för utrymning begränsade. Det finns flera utmaningar med att genomföra utrymningsövningar i sjukhusmiljö, vilket bidrar till bristande dataunderlag och svårigheter att utvärdera utrymningsrutinerna. Dessutom kan det vara svårt att säkerställa att personalen övar tillräckligt ofta för att garantera en korrekt tillämpning av utrymningsstrategin i en nödsituation. Studien tar utgångspunkt i svenska och internationella erfarenheter av sjukhusutrymningar och undersöker hur riktlinjer för utrymning av sjukhus bör utformas och vilken övning av personalen som krävs. Genom dessa samlade erfarenheter kommer rekomendationer om utrymningsövningar och lämplig framtida byggnadsutformning att tas fram.