Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Balkongbrand spreds till flera lägenheter Arboga 2023
Författare
Ingvarsson Mattias
Utgivare
Räddningstjänsten Mälardalen
Utgivningsår
2023-10-17
Snabb brandspridning till intilliggande balkong, lägenhet och vind. Anledningen till den snabba brandspridningen var att insynsskydd mellan balkongerna var brännbart, fasaden bestod av trä och att det förvarades stora mängder brännbart material på balkongen. Brandspridning från lägenhet till sågspånsisolering på vinden skedde även via elrör av koppar. Dåtidens byggregler var att lägenheten skulle motstå brand i 30 minuter mot dagens krav på 60 minuter.