Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand på inglasad balkong Huddinge 2022
Författare
Levin Sebastian
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2022-08-29
Brand på inglasad balkong med mycket brännbart material och brandspridning in i lägenheten. Problem att öppna rökluckan i trapphuset. Diskussion om dagens brandcellsgränser för inglasade balkonger är tillräckliga för att förhindra brandspridning. Även diskussion om mängden brännbart material på balkonger.