Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brännbara balkongplattor bidrog till snabb brandspridning längs träfasad Malmö 2023
Författare
Gustafsson Nina, Nilsson Anders
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2023-12-20
Brand på balkong som spred sig till ovanliggande balkonger två våningar upp. Branden blev intensiv och fick snabbt fäste i balkongplattornas ytskikt samt längs fasaden. Balkongplattorna bestod av brännbart material och var konstruerade av en träkärna omsluten av kompositmaterial med brandhämmande ytskikt. Fasaden bestod av träpanel och var brandskyddad enligt SP Fire 105. På startbalkongen fanns en dunk med 5 liter bensin. Denna bedöms endast haft betydelse för det initiala brandförloppet men inte för spridningen till ovanliggande balkonger och upp längs fasaden. Utredningens bedömning är att balkongplattorna var en bidragande orsak till brandspridningen i höjdled och då i synnerhet kompositmaterialet som omslöt träet. Brandtester har genomförts på en liknande balkongplatta.