Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ångexplosion orsakade brand i stålgjuteri Köping 2023
Författare
Fager Cecilia, Ingvarsson Mattias
Utgivare
Räddningstjänsten Mälardalen
Utgivningsår
2023-10-02
Brand i stålgjuteri. Tekniskt haveri i en smältugn medförde att vatten kom in i metallsmältan. Ångexplosioner uppstod som slungade iväg smält metall ut i produktionslokalen. Flera brandhärdar uppstod när smält metall träffade brännbart material och brännbara byggnadsdelar. Utredningen fokuserar på orsaker och förlopp men beskriver även räddningsinsatsen. Släckning med vatten kunde inledningsvis inte genomföras då det fanns smält metall utspritt i lokalen. Efterbevakningen missade återantändning som orsakade stora skador. Räddningstjänsten larmades inte till den andra branden. Åtgärdsförslag finns som bland annat berör ugnar med högre grad av automatik i processtyrningen, indelning av produktionslokalerna i brandceller så att väsentliga processer hålls brandtekniskt avskilda, särskild släckutrustning med kapacitet att släcka omfattande bränder i anläggningen samt komplettering av nödlägesplanen.