Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att synliggöra makt och normer i krishantering : faktablad
Utgivare
Lunds universitet, Göteborgs Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Vem har makt att avgöra vad som ska prioriteras i en kris? Hur avgörs vilka aktörer som ska få resurser, och vilka som får stå tillbaka? Vilka argument används för att motivera den inriktning som ska tas för att hantera en kris på ett visst sätt? I det här forskningsprojektet, Makt och normer i arbetet med att åstadkomma inriktning och sam-ordning under kriser, görs dessa processer synliga från ett maktperspektiv.