Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Faktablad: Vägledning för lokal inriktnings- och samordningsfunktion : Lokal ISF
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
För att underlätta det aktörsgemensamma arbetet i en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) har MSB tagit fram en vägledning och stödmaterial för kommuner. I faktabladet presenteras materialet och utgångspunkterna som bygger på de gemensamma grunderna för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.