Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Värmefilt trolig orsak till villabrand Söderköping 2022
Författare
Dahström Samuel
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
2022-04-07
Trolig brandorsak är tekniskt fel i värmefilt. Riskutsatt person omkom vid brand. Den omkomne använde ugnen samt värmefilt för att hålla värmen. Brandvarnare och trygghetslarm saknades. Diskussion om riskutsattas brandrisker samt åtgärder. Genom aktiv släckning lyckades även branden i takkonstruktionen släckas helt på två timmar.