Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i solcellsanläggning på villatak Österåker 2023
Författare
Norin Emilia, Tomtin Jan
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2023-09-19
Branden startade mitt i en solcellspanel på villatak och tack vare tidig upptäckt och ägarens släckförsök blev skadorna små. Ägaren bröt strömmen och dämpade branden med pulversläckare. En mindre kvarvarande brand släcktes sedan av räddningstjänsten. Räddningstjänsten plockade ner den skadade panelen och kontrollerade taket. Trolig brandorsak är fabrikationsfel eller skada på solcellspanelen. Åtgärdsförslag är generell kunskapshöjning inom räddningstjänsten, uppdatering av räddningstjänstens rutiner samt att solcellsinstallatörer ska ge instruktioner till fastighetsägare både skriftligt och muntligt om lämpliga åtgärder vid brand.