Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hur påverkar ett Natomedlemskap civilt försvar? : Perspektiv från Norge och Danmark
Författare
Bennesved Peter, Ingemarsdotter Jenny, McWilliams Anna
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2023
I ett pågående forskningsprojekt undersöker FOI hur ett svenskt och finskt medlemskap i Nato kan komma att påverka utformningen av Sveriges civila försvar i framtiden. Preliminära resultat visar att Natomedlemskapet tycks ha haft liten påverkan på utformningen av det civila försvaret i Norge och Danmark, och att Natos begrepp civil preparedness inte enkelt kan översättas till nordiska förhållanden. Däremot kommer ett svenskt och finskt Natomedlemskap antagligen förändra den nordiska kontexten ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Nya möjligheter till fördjupade samarbeten öppnas upp, men för att dessa möjligheter ska kunna tas tillvara fullt ut behöver såväl likheter som skillnader i de nordiska ländernas beredskapsmodeller, historia och geografi belysas genomfortsatt forskning och kunskapsuppbyggnad.