Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Om kriget (inte) kommer : totalförsvarets beredskap för gråzonshot och icke-militära angrepp i historisk belysning
Författare
Jonsson Daniel, Ingemarsdotter Jenny
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2023
Om kriget kommer var det tidigare totalförsvarets mest kända broschyr. Tanken var att Sveriges medborgare skulle vara förberedda om det värsta skulle hända. Men väpnat angrepp var inte den enda hotbilden som det svenska totalförsvaret planerade för. Även en rad olika typer av icke-militära hotbilder beaktades, som till exempel ekonomisk och psykologisk krigföring liksom olika slags gråzonshot. Denna rapport återknyter till det kalla krigets svenska analyser av totalförsvarets hotbilder med fokus på icke-militära sådana. Genom dessa historiska exempel ges ett fördjupat underlag till dagens diskussioner om det civila försvarets utvecklingsbehov. I rapporten visas hur icke-militära angrepp antogs kunna ske såväl i en freds- som i en krigskontext. Denna breda hotbildsförståelse hade ett enkelt syfte: att skapa ett så motståndskraftigt samhälle som möjligt. I oroliga tider med krig i Europa och ett försämrat omvärldsläge har detta återigen blivit en nyckelfråga för det svenska totalförsvaret.