Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hur förstås och omsätts riskkommunikation i praktiken?
Utgivare
Mittuniversitetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Faktablad om forskningsprojektet Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: Att förstå och omsätta riskkommunikation i praktiken. Ansvarig forskare och författare Minna Lundgren, Mittuniversitetet.