Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vindsbrand med brandspridning bakom fasad Haninge 2022
Författare
Luoma Victoria
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2023-01-16
Vindsbrand troligen orsakad av arbete med takpapp. Tidigt beslut togs om att låta vinden brinna av med syftet att minimera vattenskadorna. Efter avslutad insats tog det tid att få upp ett ordentligt väderskydd på taket vilket ledde till omfattande vattenskador i byggnaden då det kom stora regnmängder. Nästan samtliga lägenheter fick vattenskador. Informationsinhämtning under insatsen genomfördes på flera sätt för att säkerställa att bjälklag var av betong samt övrigt kring tak- och vindskonstruktionen. Smältande takpapp droppade nerför fasaden och skadade bland annat två brandmän. Brandspridning inträffade ner i väggkonstruktion och då upptäcktes att det var cellplast i väggen. Mycket resurser på plats men resursanvändningen kunde optimerats bättre. Sen avlösning och sen mat till skadeplats. Kranbil användes för att ta bort brandrester på tak och på så vis minska skador samt minska tiden för räddningsinsatsen. Kranbil beställdes sent. Förslag att förtydliga instruktion för beställning av externa resurser. Diskussion kring förberedda roller för särskilda funktioner, t.ex. analysbefäl, depåbefäl.