Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hänsyn till miljö och utredning vid villabrand Trollhättan 2021
Författare
Gustafsson Peter, Svenblad Andreas
Utgivare
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2021-10-11
Livräddning och genomsökning av källaren gjordes omgående men där fanns inga personer. Det stod sedan klart att det inte gick att rädda några personer. Överväganden och beslut vidtogs sedan för att både begränsa mängden släckvatten och att släcka och skydda kropparna. Grävare rekvirerades för att lyfta undan takplåtar och släcka med små mängder vatten. Nära samverkan med polisen angående släckningen och underlättande av brandplatsundersökning. Borttagning av takplåtar bedömdes försvåra brandplatsundersökning, men borttagningen dokumenterades noga.