Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Litiumjonbatterier på laddning orsakade garagebrand Uddevalla 2022
Författare
Oskarsson Anders, Flensburg Casper
Utgivare
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Utgivningsår
2022-08-17
Räddningstjänsten larmades till en garagebrand. Branden orsakades troligen av brand i litiumjonbatterier till en pannlampa. På grund av att de boende vaknade av ljud från branden och ett välbyggt garage blev branden begränsad. En laddning med tillräckligt avstånd till brännbart material och en brandvarnare i utrymmet hade förmodligen ytterligare begränsat skadorna.