Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Stormar och starka vindar : faktablad med information till fastighetsägare
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Stormar inträffar relativt ofta i Sverige. En kraftig storm kan påverka stora geografiska områden och stora delar av samhället vilket kan leda till allvarliga konsekvenser i form av skador och störningar. Stormar kan ha betydande ekonomiska följder, dels i form av direkta skador på egendom (skog, infrastruktur, byggnader och så vidare) men också indirekta kostnader kopplade till hantering av stormen eller produktionsförluster.