Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hantera risken från naturolyckor : faktablad med information till fastighetsägare
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Som fastighetsägare har du ett långtgående ansvar att själv vidta åtgärder för att skydda din egendom. Det innebär att du som fastighetsägare själv behöver se till att fastigheten inte råkar ut för skador. Samtidigt ska den egna fastigheten inte orsaka olägenhet för andra, exempelvis genom att avleda dagvatten till en annan tomt. Här beskrivs ett systematiskt arbetsätt som kan användas i arbetet med att skydda och minimera skador på din fastighet.