Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Naturolyckor - lagar och regler : faktablad med information till fastighetsägare
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Naturolyckor inträffar årligen i Sverige, men klimatförändringen innebär att problemet med exempelvis översvämningar, ras, skred, erosion, stormar och skogsbränder kommer att bli ännu större i framtiden. Allt fler fastighetsägare kommer att drabbas av konsekvenserna och kostnaderna har redan börjat öka för både samhälle och enskilda. Här ges en översiktlig beskrivning av lagar och regler som är bra att känna till om du är utsatt för, eller skulle drabbas av, en naturolycka.