Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av insats vid brand i samlingslokal Trelleborg 2022
Författare
Mjöfors Olof
Utgivare
Räddningstjänsten Trelleborg-Vellinge-Skurup
Utgivningsår
2022-02-22
Branden förmodas ha startat på altanen längs ytterväggen på byggnadens östra sida. Branden spred sig sen vidare till att omfatta hela byggnaden. Räddningstjänsten försökte initialt släcka brand men den var övermäktig och byggnaden brann ner till grunden.