Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Klippning och extrikation av moderna bilar : en studie i amerikanska NASS- och CISS-databaserna, forskning/studie
Författare
Lindkvist Mats
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Denna studie är utförd för att undersöka hur extrikation i moderna bilar fungerar genom att studera verkliga krockar. Detta görs i en amerikans databas kallad NASS och under senare år kallad CISS. Endast bilar med årsmodell 2010-2019 inkluderades och i databasen hittades 237 fall med dessa årsmodeller samt där extrikation utförts. I detta material hade flest krockat i en frontalkollision med small overlap följt av sidokollisioner. I 60 % av fallen var det enbart öppning av dörrar med spridare och i 40 % av fallen fick även klippning av struktur utföras. Cirka 1/3 av dessa bilar hade en EDR-utläsning med ursprungshastighet och hastighetsförändring. Endast ett fåtal av frontalkollisionerna hade en hastighetsförändring över 100 km/h, den högsta 104 km/h. I ett endast ett fall hittades rivning i svetsförband mellan golv och tröskel, I cirka 2/3-delar av dessa fall skedde krocken i landsbygd. Vid jämförelse så minskade behovet av extrikation med 67-75% om man jämför årsmodellen 2010 med 2019.
Relaterade titlar
Fler titlar av Lindkvist Mats