Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i moderna bilar : speciella faktorer att beakta i relation till olika drivsystem råd till räddningstjänst- och ambulanspersonal 2017, studie
Författare
Björnstig Ulf, Hoffmann Lars, Palmkvist Krister
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Rapporten är till för personal inom räddningstjänsten och sjukvården. Personalen har erfarenhet att genomföra insatser vid en trafikskadehändelse. Eftersom nya drivmedel och nya konstruktioner ständigt kommer fram på marknaden är det av största vikt att insatspersonalen får en ständig uppdatering för att möjliggöra en säker och effektiv räddningsinsats. Rapporten ska användas som en kunskapsbank för insats vid brand i moderna fordon och inte en checklista som ska följas i tur och ordning. Den styrande faktorn är hela tiden riskbilden och hur man kan både taktiskt och tekniskt genomföra insatsen. Exemplen som redovisas kan vara ett stöd både före- under och även efter en insats för att hela tiden utveckla genomförandet vid denna typ av händelse. Rapporten är baserad på ny forskning och erfarenheter samt framkomna behov från samarbetet mellan fordonstillverkare, sjukvård och räddningstjänst.