Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling : Handlingsprogram
Författare
Lindkvist Mats, Lindmark Göran, Lindwall Christina
Utgivare
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)
Utgivningsår
1990-09-25
Sammanfattning Handlingsprogram för ÖCBs arbete med att öka medvetenheten om behovet av och möjligheterna till beredskapshänsyn på olika håll i samhället. Programmet skall ligga till grund för enheternas arbete med programplaner, anslagsframställningar och verksamhetsplaner.