Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av insats vid drunkning Enköping 2021
Författare
Granholm Hans
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2021-03-03
Utvärdering av en insats som bedöms vara lärorik med avseende på samverkansbehov, där förhållanden förändras drastiskt, händelsens geografiska område och bristfällig positionering kommer ställa larmade räddningsenheter på prov. Larm inkommer till SOS. Redan i inledningsskedet är händelsen svårtolkad gällande vad som har inträffat varvid flera ledningscentraler blir inkopplade i händelsen. Ett stort antal enheter larmas till platsen. Slutresultat av insatsen bedöms i stort som relativt lyckad med hänsyn till förutsättningarna. Resultatet kunde varit något helt annat på grund av händelsens snabba utveckling att antalet nödställda ökade under insatsens inledningsskede.