Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i transport av farligt gods med exploderande gasflaskor Västerås 2021
Författare
Iseklint Tony
Utgivare
Räddningstjänsten Mälardalen
Utgivningsår
2022-02-25
Händelseutredning med anledning av en brand i en lastbil på E18 i Västerås. Lastbilen var lastad med farligt gods i form av flera olika typer av gasflaskor på både dragbil och trailer. Chauffören kopplar bort dragbilen från den brinnande trailern för att på så sätt eliminera spridningsrisk till gasflaskor på dragbilen. Branden resulterade i kärlsprängning av flera gasflaskor, och fick stora konsekvenser på samhället då E18 hölls avspärrad i cirka ett dygn innan vägen återigen var framkomlig.