Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i vandrarhem med livräddning och vindsbrand Södertälje 2021
Författare
Johansson Patrick
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2021-07-20
Larm inkommer om brand och vid framkomst är läget kritiskt med två personer på tredje våningen. Personerna är instängda då brand pågår utanför dörren samt via fönster i rummet bredvid. Personerna evakueras via höjdfordon och rökdykare söker av och släcker brandhärdar. Sen övergår arbetet till att begränsa och om möjligt förhindra vidare brandspridning på vinden. Beslut om begränsningslinje tas och arbete med skärsläckare påbörjas. Detta ger inte önskad effekt. Kontroll med drönare visar att brandspridningen går snabbt och det planeras för att låta vinden brinna av. Kontroll görs av bjälklag som konstateras vara betong och beslut tas att låta vinden brinna av.