Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Wahhabism i Sverige : nätverk, praktiker och mission : Faktablad
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Projektets syfte har varit att analysera aspekter av wahhabistisk missionsverksamhet i Sverige och eventuell saudisk informationspåverkan. Projektet har syftat till att studera svenska fundamentalistiska grupperingar med kopplingar till Saudiarabien och vilka kan sägas företräda och missionera wahhabitiskt influerad islam. De grupperingar som står i fokus för projektet företräder båda en icke våldsbejakande strömning. Huvudsakligen har onlineverksamhet behandlats och en stor mängd naturalistisk data från öppna källor har analyserats inom ramarna för projektet.