Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Wahhabism i Sverige : nätverk, praktiker och mission
Författare
Olsson Susanne, Roald Anne Sofie, Sorgenfrei Simon, Svensson Jonas
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Projektet Wahhabism i Sverige: Nätverk, praktiker och mission har analyserat aspekter av wahhabistisk missionsverksamhet i Sverige. Primärmaterialet har bestått av naturalistiskt data från öppna on-line-källor producerade av framförallt två svenska puritana, salafistiska grupperingar. Det analyserade materialet kan inte sägas utgöra exempel på oegentlig informationspåverkan.