Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Avgassing fra litium-ion batterier i hjemmet
Författare
Meraner Christoph, Li Tian, Sanfeliu Meliá Cristina
Utgivare
Research Institutes of Sweden (RISE)
Utgivningsår
2021
Uppladdningsbara Litiumjonbatterier används ofta som energikälla. Detta beror på att denna typ av batteri har hög energitäthet, låg vikt, tål höga belastningar och ger en lång livslängd. I hemmen är det batterierna med högst energiinnehåll som är vanligast. Sådana batterier används till exempel i elbilar, elcyklar, elsparkcyklar och elbalansbrädor. Även om sannolikheten för en allvarlig incident där litiumjonbatterier blir varma och börjar brinna har vi flera exempel internationellt på att detta kan ske. Direktoratet för civilskydd och krisplanering (DSB) och direktoratet för byggnadskvalitet (Dibk) har därför bett RISE Fire Research att analysera hur gaser utvecklades under uppvärmning och brandspridning i en normal bostad. Detta för att få användbar kunskap om lagring, utrymme för laddning, detektering av gaser samt utrymningstider. I denna studie simulerade RISE uppvärmning och brand i ett elcykelbatteri, beläget i korridoren i ett typiskt hem. För att säga något om var detektorer ska placeras analyserade de hur lång tid det tog för de olika gaserna att sprida sig genom flera rum. Mängden brandfarlig gas och spridningen av giftiga gaser simulerades och analyserades också. I grund och botten är bränder i Litiumjonbatterier inte giftigare än bränder i andra plastprodukter. Vissa av de gaser som utvecklas är dock mycket giftiga även om de utvecklas i små mängder. Studien visar att om hela batteripaketet påverkas leder det till en kritisk nivå av giftiga gaser i hela rummet efter ungefär en minut för ett litet rum (3,5 m2), och i hela övre halvan av ett stort som (43,5 m2) efter cirka fyra minuter. Slutsatsen är därför att större litiumjonbatterier ska laddas och förvaras i välventilerade rum som inte är vardagsrum eller en del av en utrymningsväg. Stängda dörrar är bra fysiska barriärer för att förhindra eller fördröja gas och rök från att sprida sig vidare i bostaden. Helst bör sådana batterier laddas i externa byggnader.