Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av skogsbrand - skadeplatsledning Motala 2019
Författare
Kostmann Mats
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
2019-08-21
Utvärderingen fokuserar på räddningstjänstens sätt att leda insatsen i samband med skogsbranden i Tjällmo 2019. Den belyser även hur räddningstjänsten hanterade arbetet med riskbedömning och säkerhet för den personal som deltog i insatsen. Utvärderingen baseras i stort på de AAR-dialoger (After Action Review) som genomförts med skadeplatsledningen.