Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Alla människor i Sverige ska nås av riskkommunikation
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
I projektet Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap forskar vi om befolkningens vilja och förmåga att hantera naturrelaterade kriser, våldsamma incidenter och militärrelaterade kriser. Vår utgångspunkt är att Sveriges befolkning är heterogen avseende bakgrund, värderingar, samt spatiala och socioekonomiska förutsättningar. Samtidigt är kunskaperna begränsade när det gäller hur olika grupper av människor förstår riskkommunikation och vilka faktorer som kan förklara skillnaden mellan information och vilka åtgärder människor vidtar för sin egen beredskap. Behovet av sådan kunskap är stort för att kunna identifiera de olika behov som finns i samhället och utforma kommunikation som når ut till så stora delar av Sveriges befolkning som möjligt.