Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2018, riskkommunikation och individens beredskap
Utgivare
Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Denna rapport är den elfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting - SKL - tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I rapporten presenteras den allmänna utvecklingen samt värden för indikatorerna på kommunnivå. Med Öppna jämförelser hoppas SKL kunna bidra till att utveckla området trygghet och säkerhet. Indikatorer finns bland annat för: >> Brotts-och olycksutvecklingen >> Tillgänglighet till hjälp vid nödläge >> Krisberedskap 2018 års rapport har som tema ”Riskkommunikation och individens beredskap”.