Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Jämförande studie avseende metoder för direktvisande indikering av fluoridjoner i samband med brand
Författare
Egardt Erik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Den här rapporten utvärderar möjligheten att indikera och i någon mån kvantifiera utsläpp av fluorider i samband med insats mot brand. Det som utvärderats är olika förberedda fluoridpapper, pH-papper, pH stickor samt Chameleon® Chemical detection armband med HF-ampuller. Denna version är tillgänglighetsanpassad och anpassad till MSB:s grafiska profil. I övrigt är innehållet detsamma som i föregående version.
Relaterade titlar
Fler titlar av Egardt Erik