Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
CBRNE-strategi – För en stärkt beredskap
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Detta är Sveriges CBRNE-strategi. Den ska bidra till att du, ni, vi som arbetar inom offentlig sektor, näringslivet och även frivilliga aktörer får bättre förutsättningar och stärkt förmåga att skydda vårt samhälle. Genom att stärka beredskapen inför oönskade händelser med farliga ämnen kan vi verka för att samhällsviktig verksamhet fungerar även vid sådana händelser. Strategin hjälper oss till ett effektivare gemensamt arbete i vardagen och tydliggör vad vi behöver göra.