Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Insatskort för acetylengasflaskor
Författare
Egardt Erik, Levein Magnus
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Acetylen, eller etyn som den också heter, är en brandfarlig, färglös gas. Vid förbränning med ren syrgas fås en flamma på över 3 000 °C som lämpar sig väl för svetsning, skärning eller hårdlödning. Acetylen kan även sönderfalla utan tillgång till syre, och bildar då kol (sot) och vätgas. Om acetylengasflaskan blir utsatt för en temperatur över 300 °C startar sönderfallet, med tryck och värmestegring som följd. Detta kan leda till att flaskan exploderar även efter att värmepåverkan upphört. Acetylengasflaskor behandlas därför annorlunda vid brand än andra gasflaskor.