Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Modell för kommuners riskkommunikation
Utgivare
Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Faktablad. Allt blir mer digitalt samtidigt som allt fler lever i tätbefolkade städer, dessutom ökar klyftan mellan staden och landsbygden. Syftet med projektet DURCOM (Digital Urban Risk Communication) är att studera utvecklingens effekter på kommuners riskkommunikation.