Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Genomförbarhet, objektivitet och transparens i kvantitativa beslutsmodeller för riskreduktion - Hazus MH Floods : forskning
Författare
Grahn Tonje
Utgivare
Karlstads Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Hazus MH (Hazard U.S. – Multi Hazard) är ett tillvägagångssätt för riskbedömning av översvämning, jordbävning, orkan och tsunami som används för riskhantering av naturolyckor i USA på lokal och regional nivå. Syftet med det här postdoc-projektet har varit att analysera överförbarhet och tillämpbarhet av Hazus översvämningsmetodologi Hazus MH Floods med tillhörande programvara till Sverige och svenska förhållanden.