Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hazus – Kvantitativ riskanalys av översvämningar : faktablad
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Faktablad som beskriver Hazus MH (Hazard U.S. – Multi Hazard) och ett projekt om detta. Syftet med projektet har varit att analysera överförbarhet och tillämpbarhet av Hazus översvämnings-metodologi Hazus MH Floods med tillhörande programvara till Sverige och svenska förhållanden.